Svar på søknad om ammefri med lønn

Type

U

Tittel i ePhorte

Svar på søknad om ammefri med lønn - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå

Avsender

Personalkonsulent

Mottaker

Ansatt

PV + hjemmel

Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)

Tilgangsgruppe LØNN (ved ammefri uten lønn, se merknad)

Kontorsjef

Godkjenner

Personalkonsulent

Skriver brev og sender det på elektronisk godkjenning til BDM

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

2.8 ammefri.docx

Merknad til saksbehandling Dersom det er behov for ammefri utover det som følger av Statens personalhåndbok pkt. 7.3.19 innvilges resten av den nødvendige tiden til amming som tjenestefri uten lønn.  Ansatte som jobber mindre enn 2/3 dag og ammer sitt barn har rett til tjenestefri uten lønn etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-8.
Den ansatte kan ikke registrere ammefri uten lønn selv i hr-portalen. Brevet må da sendes på dokumentflyt til lønnsgruppen.
Kontroll i SAPUIO  

 

Publisert 8. mars 2016 14:25 - Sist endret 21. apr. 2020 04:11