Svar på søknad om avskjed i nåde

Type I
Tittel i ePhorte Svar på søknad om avskjed i nåde
Avsender KD - Kunnskapsdepartementet
Mottaker AP - Avdeling for personalstøtte
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 15:18 - Sist endret 2. mars 2020 20:19