Svar på søknad om støtte til etter- og videreutdanning

Type U
Tittel i ePhorte Svar på søknad om støtte til etter- og videreutdanning
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent 
  • Skriver brev og sender det på elektronisk godkjenning til BDM
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Se Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. (lovdata.no).
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 18. apr. 2011 14:26 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42