Tilbud om (midlertidig) ansettelse

Type U
Tittel i ePhorte Tilbud om (midlertidig) ansettelse/ Offer of (temporary) employment
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ingen (om tilbud etter kunngjort stilling) / Ofl. § 25 (lovdata.no) (om direkte ansettelse hvor brev skrives fra personalmappe)
Tilgangsgruppe LØNN (kun dersom tilbudsbrevet sendes fra personalmappen, slik at ISMO får lesetilgang)
Kontorsjef
  • Leder har ansvaret for dialog om lønn med søkeren. Kontorsjef/leder videreformidler informasjonen til personalkonsulent.
  • Godkjenner og signerer, ev. godkjennes/signeres tilbudet av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
  • Skriver tilbud og sender til BDM for enkel godkjenning.
  • Sender ut tilbud til ansatt via vanlig post når dette er godkjent og arbeidsavtalen med vedlegg er signert.
  • Ved nyansettelse av ansatte fra utlandet skal tilbudet oversendes på flyt til AP ISMO. 

    Epostadresse til den som skal ansettes må skrives inn i kommentarfeltet på flyten, slik at ISMO kan ta kontakt med vedkommende. Se egen veiledning for flyt til AP ISMO.

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.1 tilbudsbrev.doc
Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding
  • Tilbudsbrevet skal bare ligge på personalmappen i de tilfellene der det er ansettelse uten forutgående kunngjøring. Ved ansettelse etter kunngjøring ligger brevet på ansettelsessaken. 

Se oversikten over arbeidsfordeling mellom lokale enheter og ISMO.

Merk: Tekst i grønt gjelder bare arbeidsavtale for Marie Curie kontrakter. Tilleggsavtale skal også vedlegges dersom de skal motta "Family Allowance"

Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Arbeidsavtale

Ved midlertidig ansettelse der første tilsettingsdag ikke er avklart er det viktig at det kommer klart frem av avtalen for hvor lang tid fra første tilsettingsdag ansettelsen gjelder.

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.2.1 arbeidsavtale-tekn-adm.doc
1.2.2 arbeidsavtale-vit.doc
1.2.3 arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Vedlegg til arbeidsavtale

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

vedlegg-arbeidsavtale.docx

Ev. engelsk versjon

Vær oppmerksom på å fylle inn relevant informasjon for HR-portalen i vedlegget til arbeidsavtalen før tilbudet sendes ut.

Dersom den ansatte ikke har norsk personnummer, må de oppgi passnummer på vedlegget.

V Kontoopplysninger utland Dersom den ansatte ønsker å få lønn utbetalt til utenlandsk bankkonto før vedkommende har fått norsk bankkonto må skjemaet Account information - Payments Abroad (pdf) legges ved.
V UDI Offer of Employment

Gjelder kun for ansatte uten arbeids- og oppholdstillatelse og med statsborgerskap utenfor EU/EØS:

V Skjema for pensjonsopptjening for professor II

Gjelder kun for pålagt professor II-stilling (SKO 9301), se sjekkliste

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.7 dokumentasjon pensjonsopptjening professor II.docx

 

V Supplement agreement  - family allowance

Ansatte knyttet til Marie Skłodowska-Curie (EU`s mobilitetsprogram) og som har rett til Family Allowance trenger tilleggsavtale.

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

MSC_supplement agreement-family-allowance.docx

 

Publisert 16. mai 2012 14:36 - Sist endret 1. okt. 2020 10:12