Innhenting av forenklet vedtak fra NAV

Type U
Tittel i ePhorte Innhenting av forenklet vedtak fra NAV
Avsender Saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet
Mottaker NAV Familie- og pensjonsytelser
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no) jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Brukes i tilfeller hvor vi stanser lønn fra første permisjonsdag og vil ha rask saksbehandling hos NAV.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 5. mars 2018 16:52 - Sist endret 24. apr. 2020 02:19