Retningslinjer for nettarbeid i PRF

Personalrutineforvaltningen har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av personalrutiner på nett. Det redaksjonelle ansvaret ligger hos nettredaktøren for Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Slik jobber vi sammen.


Hvem kan publisere på nettet?

 • Det er nettredaktørens ansvar og oppgave å styre rettigheter til nettsider.
 • Tildeling av skriverettigheter forutsetter en grunnleggende opplæring i nettpublisering, dvs. kurset for nye publisister.
 • Nettpubliseringsoppgaver bør ivaretas av et fåtall dedikerte PRF-medlemmer. Koordinator informerer nettredaktøren om endringer.
 • Følgende personer har for tiden skriverettigheter:

Huskeliste for publisister

Når skal nettredaktøren kontaktes?

Koordinator/publisist i PRF tar kontakt med nettredaktøren når:

 • det er behov for nettfaglig rådgivning
 • det vurderes flytting av dokumenter fra Vortex til fellesområdet for standardtekster
 • det skal tas avanserte nettfaglige grep
 • nye nettsider skal bli kvalitetssikret redaksjonelt

Når skal nettredaktøren inviteres til et møte?

Koordinator for PRF inviterer nettredaktøren til et møte i egnete fora i følgende situasjoner:

 1. Ved skift av koordinator for PRF
  • Deltakere: Avtroppende og påtroppende koordinator.
  • Formål: Gjennomgå samarbeidsrutiner for PRFs nettarbeid.
 2. Når det planlegges større endringer på personalrutinesidene
  • Deltakere: Alle som er aktiv involvert i endringene
  • Formål: Kartlegge problemstillinger og drøfte løsninger
 3. Ved behov for opplæring i nettarbeid eller nettbruk
  • Deltakere: Alle som har behov for opplæring
  • Formål: Gi tidsriktig opplæring skreddersydd målgruppens behov
Publisert 15. mars 2017 12:46 - Sist endret 29. feb. 2020 09:49