Timeansatte, oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende

UiO inngår regelmessig kontrakter med timeansatte arbeidstakere og eksterne oppdragstakere som utfører oppgaver av kortvarig karakter. Slike kontrakter skal utstedes og følges opp av lokal administrasjon etter rutinene beskrevet her.

Utgangspunkt

For denne gruppen finnes det tre tilknytningsformer med ulike rettigheter, maler og rutiner for kontraktsinngåelse og utbetaling av lønn/honorar:

 1. Timeansatt
 2. Oppdragstaker
 3. Selvstendig næringsdrivende

Kontakt

1. Vurder tilknytningsform

2. Opprett kontrakt

3. Slik følger du opp papirkontrakter

 1. Få kontrakten undertegnet av BDM og kontraktspartner.
 2. Ekspeder kontrakten.
  • Timekontrakt sendes til Seksjon for lønn, Postboks 1067 Blindern, 0316 Oslo.  Hvis kontrakten er lagret i ePhorte, er det tilstrekkelig å føre opp eSak-nummeret på utbetalingsbilaget.
  • Oppdragskontrakt sendes til Seksjon for lønn, Postboks 1067 Blindern, 0316 Oslo.
  • Kontrakt med selvstendig næringsdrivende sendes til lokal innkjøper/rekvirent til registrering og viderebehandling i bestillingssystemet.
 3. Sørg for at lønn/honorar kan utbetales.
  Merk: Utbetalingsbilag og timelister skal sendes inn regelmessig og skal ved utbetalingstidspunktet kun angå arbeid utført innen de siste 3 månedene.