Lokale retningslinjer for ansettelse av vitenskapelig assistent

Følgende enheter har egne retningslinjer og skjemaer for ansettelse av vitenskapelige assistenter:

Publisert 12. sep. 2018 16:57 - Sist endret 10. feb. 2020 15:04