Ansettelse av vitenskapelige assistenter ved HF

Generelle retningslinjer ved HF

 • Som vitenskapelig ansatt kan du bruke egne driftsmidler til å engasjere forskningsassistanse til faglige eller praktiske oppgaver. Du kan også søke midler til dette formålet internt eller eksternt.
 • Instituttet står som formell arbeidsgiver for slike vitenskapelige assistenter, og regelverk for ansettelser ved UiO må følges.
 • Du som har engasjert assistenten blir oppdragsgiver og har ansvar for å følge opp ansettelsen. Husk derfor:
  1. Kostnadsoverslag: Før du sender søknad om midler, må du ha et kostnadsoverslag. Forskningsrådgiveren og økonomikonsulenten kan hjelpe med dette. For at kostnadsoverslaget blir korrekt, må du skaffe CV til den aktuelle assistenten. 
   Merk: I tillegg til beløpet den vitenskapelige assistenten får utbetalt påløper kostnader til sosiale utgifter som feriepenger, arbeidsgiveravgift og evt. overhead. Samtlige utgifter blir trukket av dine driftsmidler eller tildelte midler.
  2. Kontrakt: Når midler er innvilget, må oppdragsgiver sørge for at det utstedes kontrakt til assistenten. Til kontrakten trenger vi CV til assistenten samt informasjon om antall timer, timesats, og tidsperiode for engasjementet.
   Merk: Assistentens arbeidsforhold skal ikke starte før kontrakt er på plass!
  3. Utbetaling av lønn: Lønn utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendte timelister, attestert av oppdragsgiver. Det kan ta opp til fire uker før bilagslønn blir utbetalt (lenger til personer med utenlandsk bank).
  4. Fasiliteter: En vit.ass.-kontrakt gir ikke automatisk kontorplass eller tilgang til infrastruktur (it-konto, nøkkelkort osv.). Dette må oppdragsgiver evt. avklare med administrasjonen.

Retningslinjer ved instituttene

Følgende institutt ved HF har utfyllende retningslinjer og egne skjemaer for ansettelse av vitenskapelige assistenter: