Ansettelse av vitenskapelige assistenter ved JUS

Følgende institutt ved JUS har egne retningslinjer og skjemaer for ansettelse av vitenskapelige assistenter: