Lokale rutiner for tilsetting av vitenskapelige assistenter ved SMR

Ved rekruttering av vitenskapelige assistenter (timelønn/månedslønn) gjelder følgende rutiner:

Rekruttering uten utlysning

Hva må gjøres Ansvarlig
1. Bestilling (senest 1 måned før tiltredelse)
«Bestilling» sendes til personal Program / faglig ansvarlig
Søknad om arbeidsplass sendes, se rutine og skjema Program / faglig ansvarlig

Bestilling må inneholde følgende:

  1. Bevilgning/økonomisk dekning
  2. Prosjekt og tiltakskode
  3. Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver
  4. Tilsettingsperiode
  5. Kandidatens CV
  6. Begrunne evt behov for arbeidsplass
Program / faglig ansvarlig
2. Oppfølging
Bestilling godkjennes Kontorsjef / direktør
Lønnstrinn fastsettes Kontorsjef / personalrådgiver
Kontrakt sendes til tilsatte Personalrådgiver
IT-skjema, info til ny tilsatt, arbeidsplasstildeling Personalrådgiver

Rekruttering med utlysning

Hva må gjøres Ansvarlig
1. Bestilling (senest 2 måneder før tiltredelse)
«Bestilling» sendes til personal Program / faglig ansvarlig
Søknad om arbeidsplass sendes, se rutine og skjema Program / faglig ansvarlig
Skrive utkast til utlysningstekst - norsk eller engelsk

Forslag  fra fagmiljøet sendes til
personalrådgiver.

Teksten godkjennes Direktør / kontorsjef
Lønnstrinn/-spenn Kontorsjef / personalrådgiver
Søknader sendes til: application@nchr.uio.no  
Teksten kunngjøres internt/Fakultetet eller fagmiljøer Personalrådgiver / Informasjonsleder / Fagansvarlig
2. Behandling av søknader
Søkere mottar brev om mottatt søknad etter søknadsfrist Personalrådgiver
Innstillingsråd oppnevnes Direktør / kontorsjef
Søkere vurderes/intervjues Innstillingsråd
Innstillingen sendes personalrådgiver Innstillingsråd
Innstillingen vedtas Direktør / kontorsjef
Info til søkere etter at innstilling er vedtatt Personalrådgiver
3. Oppfølging
Lønnstrinn fastsettes Kontorsjef / personalrådgiver
Kontrakt sendes til ansatt Personalrådgiver
IT-skjema, info til ny tilsatt, arbeidsplass Personalrådgiver
Publisert 13. nov. 2015 16:11 - Sist endret 4. des. 2018 13:12