English version of this page

Rekruttering

Å rekruttere medarbeidere er en av de viktigste investeringene UiO gjør. Medarbeiderens kompetanse og integrering i organisasjonen er avgjørende for hvordan UiO som organisasjon lykkes med å realisere sin visjon, strategier og mål. Rekruttering i statlige virksomheter medfører sterkt regelstyrte prosesser. Mange aktører er involvert og det er viktig å kjenne til roller og ansvar til de ulike aktørene.

Rutiner og maler i ansettelsessaker

Rekrutteringssystem

Pålogging, retningslinjer, brukerveiledninger og tilleggstjenester gjennom annonseringsbyrået Whydentify og finn.no