Rekruttering av vikar

All rekruttering av vikarer ved UiO skal skje i henhold til de fire parallelle rammeavtaler som er inngått med Adecco, Backup PersonellPersonalhuset Staffing Group og Manpower.


Når kan man bruke vikarbyrå?

 • Innleie gjennom vikarbyrå  er tillatt i samme utstrekning som tjenestemann kan ansettes midlertidig fordi arbeidet er av midlertidig karakter eller gjelder vikariat, jf statsansatteloven §§ 9 og 11.(lovdata.no).
 • Merk: En vikar skal ikke tilsettes med den begrunnelse at arbeidet som vedkommende skal utføre ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilken arbeidskraft som trengs.

Aktuelle stillingsområder og leverandører

Vikartjenester kan bestilles innenfor følgende stillingsområder hos følgende leverandører:

# Avtaleområder Leverandører
1 Administrative stillinger
2 Tekniske stillinger
3 Driftsstillinger
4 Klinikkstillinger

Hvem kan avgjøre at det skal bestilles en vikar?

Ledere med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).

Bestillingsrutiner

 • Bestill vikar i god tid! Vikaren skal være tilgjengelig for oppstart 1 uke etter bestilling.
 • Ha følgende informasjon klar for å avklare kvalifikasjonskravene til vikaren det er behov for samt de praktiske forhold rundt den ønskede konkrete vikartjenesten:
  1. Stillingskategori iht. prisavtalen
  2. Ansvarlig kontaktperson ved UiO
  3. Arbeidsoppgaver
  4. Oppstartsdato og forventet varighet av vikarforholdet
  5. Arbeidstid (fleksibel, evt. vinter-/sommmertid)
  6. Fremmøtetid og -sted på første arbeidsdag
  7. Geografisk arbeidssted, offentlig kommunikasjon
  8. Arbeidsmiljø (kultur, antrekk, regler, evt. spesielle krav)
 • Kontakt den eller de byråene som tilbyr tjenesten du trenger. Leverandørene innenfor samme kategoriområde skal få lik anledning til å presentere inntil 2 vikarer med vedlagt CV.
 • Korrespondanse: All korrespondanse skal skje via e-post, og CV for aktuelle kandidater skal sendes innen 2 virkedager.
 • Intervju: Dersom det anses som hensiktsmessig, kan det gjennomføres intervju med de mest aktuelle kandidatene før valg treffes.
 • Timepris på vikaren er den samme som om vikaren var ansatt ved UiO, og må derfor bestemmes ved hvert enkelt tilfelle. På timeprisen kommer et påslag, se rammeavtaler for vikartjenester (logg inn i avtalekatalogen og bruk søkeordet vikartjenester).
 • Bestillingen gjøres som fritekstbestilling i bestillingssystemet Basware. Kontakt innkjøper ved din enhet.
 • Betalingsfrist er 30 dager etter mottatt korrekt faktura.

Oppfølging av vikaren

 • Som arbeidsgiver har vikarbyrået ansvar for oppfølging av vikaren under hele vikarperioden, og det er vikarbyråets vilkår som gjelder for vikaren.
 • Som bestiller av vikartjenesten plikter UiO å holde vikarbyrået orientert om evt. problemer i vikarforholdet.
 • Som innleier har UiO en opplysningsplikt overfor vikarbyrået i henhold til vikarbyrådirektivet og arbeidsmiljøloven § 14-12b 1. linje (lovdata.no) for å sikre vikaren likebehandling med fast ansatte. Les mer om opplysningsplikten (nhoservice.no) og se svarmal på forespørsler fra vikarbyråer.
 • Dersom det er ønskelig å frikjøpe eller ansette en vikar direkte, ta kontakt med det enkelte vikarbyrå for nærmere avtale om kostnader og kontraktsinngåelse.

Rammeavtalene for vikartjenester

Publisert 13. jan. 2012 14:04 - Sist endret 23. nov. 2018 16:12