Personalrutiner

Aktuelt

Møter

13 feb.
09:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 2

Nettverk

Opplæringstilbud innen personalarbeid

7. mars 2019 09:00 - 16:00 , LSH 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

En medarbeidersamtale er en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom medarbeider og leder. Formålet med samtalen er å skape et godt grunnlag for oppfølging, planlegging og utvikling av medarbeiderens arbeidssituasjon slik at den enkelte blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver.

Medarbeidersamtaler er en del av god personaloppfølging og kurset skal gjøre lederne bedre i stand til å ivareta sitt ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av samtalen. 

14. mars 2019 09:00 - 15. mars 2019 15:30 , LSH 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

På dette kurset får du kunnskap om konfliktbegrepet og lederens ansvar og rolle i håndtering av konflikten. Du lærer om hvordan konflikter kan forebygges, hvordan konflikter tidlig kan identifiseres, og hvordan du som leder kan håndtere og løse opp i konfliktfylte situasjoner. I tillegg får du kjennskap til metoder og teori som gjør deg rustet til å velge riktig tilnærming når konflikten først oppstår. Vi tar utgangspunkt i lederens rolle og UiOs konflikthåndteringsrutiner.

Merk: Kurset går over 2 dager - 14./15. mars 2019 - og påmelding er bindende for begge dager.

27. mars 2019 09:00 - 16:00 , LSH 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

Gode møter er både produktive og inspirerende. Å planlegge og legge til rette for gode møter er dermed vel investert tid.

Kurs i møteledelse skal gi et bevisst forhold til hvordan møter kan skape merverdi og bli mer effektive; gjennom god planlegging, gjennomføring og evaluering.