Personalrutiner

Rutiner, maler og skjemaer som skal brukes i personalarbeid ved UiO

Kurs i personalarbeid

20 sep.
09:00, Kristen Nygaards hus : kursrom 1 (3211)

Kurs for nye personalkonsulenter

11 okt.
09:00, Kristen Nygaards hus, kursrom 1

Kurs for personalkonsulenter

Søk i personalrutiner

Møter

05 sep.
09:00, Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1