Merknad til kompetanseerklæring

Type I
Tittel i ePhorte Merknad til kompetanseerklæring
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Saksbehandler

Sender merknad til bedømmelseskomiteen.

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding

Vil ikke forekomme i alle opprykkssaker.

Dersom søker har merknad  til kompetanseerklæringen følger den saken til tilsettingsorganet.

 

Publisert 14. nov. 2011 15:37 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23