Oppnevning av bedømmelseskomité

Type U
Tittel i ePhorte Oppnevning av bedømmelseskomité
Avsender Enhet
Mottaker Komitémedlemmer
PV + hjemmel  
Saksbehandler

Oppnevning sendes som e-post eller brev.

Legg ved søknader med deres vedlegg, ved utsendelse.

Dersom oppnevningen sendes som brev legges utskrift av aktuelt regelverk og veiledning (engelsk) også ved.

Vitenskapelige arbeider som ikke er levert elektronisk sendes per post, i egen sending eller sammen med oppnevningsbrev.

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

7.3 oppnevning-komite.docx
7.3 oppnevning-komite-eng.docx

Merknad til saksbehanding  

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Avtale om bedømmelsesoppdrag

Gjelder kun eksterne komitémedlemmer.

Signeres av BDM (f.eks. dekan) før utsending til komitémedlem. Sendes sammen med oppnevningsbrev eller, om oppnevningsbrevet sendes med e-post, sammen med vitenskapelige arbeider.

Aktuelle maler: Oppdragskontrakt for bedømmelse av søkere til vitenskapelig stilling (word) - engelsk (Word)

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Habilitetserklæring

Enkelte enheter benytter dette, og har egne skjema.

Gjelder både interne og eksterne komitémedlemmer.

 

Publisert 14. nov. 2011 15:37 - Sist endret 22. juni 2017 15:31