Svar på søknad om opprykk til professor/forsker SKO 1183/dosent etter kompetanse

Type U
Tittel i ePhorte Svar på søknad om opprykk til professor/forsker SKO 1183/dosent etter kompetanse
Avsender Enhet
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Saksbehandler
 • Skriver brev og sender det på elektronisk godkjenning til BDM
 • Setter OPA lønn som tilgangsgruppe på journalposten
 • Oversender til lønnsgruppen dersom det er SKO- eller lønnsendring
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

7.7 opprykk-svar-ansatt.doc

Merknad til saksbehanding
 • Merk at utkast til opprykksbrev først skal sendes til tjenestemannsorganisasjonene som har ti dagers frist til å kreve forhandlinger om lønn, jf Avtale om vurdering av lønnsvilkår for ansatte ved Universitetet i Oslo som tilstås opprykk til vitenskapelig toppstilling.
 • Virkningsdato professoropprykk som krever ny bedømmelse:
  Dersom fakultetet/museet har satt søknadsfrist: 15. september i søknadsåret
  Dersom fakultetet/museet ikke har satt søknadsfrist: Dato søknaden er mottatt
 • Virkningsdato for søknader om professoropprykk som ikke skal bedømmes: tilbakevirkende fra den dato
  søknaden ble mottatt.
 • Virkningsdato forskeropprykk: 1. mai i søknadsåret
 • Virkningsdato dosentopprykk: 1. i måneden etter at søknad er levert
Kontroll i SAPUiO Infotype 0008

 

Publisert 14. nov. 2011 15:38 - Sist endret 22. juni 2017 15:33