Personalmapper

Rutiner for behandling av personalmapper i ePhorte

Oppsigelse ved bortfall av ekstern finansiering

Husk!

  • Alle lønnsbestillinger skal være anvist av leder med BDM før oversendelse til Seksjon for lønn. Dette gjøres med enkel godkjenning.
  • Disiplinærsaker, arbeids-plassvurderinger, AKAN-saker og nestenulykker opprettes som egne saker i saksarkivet.
    Kontakt ditt delarkiv.