Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting

Type N/X
Tittel i ePhorte Anmodning om forlengelse
Avsender Enhet
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
Personalkonsulent
  • Kvalitetssikrer og laster opp fil i ePhorte

Standardtekst/annet

Skjema (pdf)

Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 18. apr. 2011 11:00 - Sist endret 12. sep. 2018 13:34