Bekreftelse på fødsel

Type I
Tittel i ePhorte Bekreftelse på fødsel
Avsender Ansatt
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent
  • Importerer i ePhorte
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 18. apr. 2011 14:00 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23