Bekreftelse på gjeninntredelse etter permisjon - endret kontostreng

Type X
Tittel i ePhorte Bekreftelse på gjeninntredelse etter permisjon - dd.mm.åååå - endret kontostreng
Avsender Personalkonsulent
Mottaker (uten mottaker)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
  • Kontakter enheten den dagen den ansatte skal starte og sjekker at vedkommende faktisk har møtt opp
  • Fyller ut bekreftelsesskjemaet med ny kontostreng
  • Sender til kontorsjef for enkel godkjenning
  • Oversender til lønnsgruppen
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.3tiltredelsebekr.docx

Merknad til saksbehanding Dersom lønnsgruppen ikke mottar bekreftelse på tiltredelse iverksettes ikke lønnsutbetaling.
Kontroll i SAPUiO Infotype 0027

 

Publisert 18. apr. 2011 13:09 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23