Bekreftelse på gjeninntredelse etter permisjon

Type X
Tittel i ePhorte Bekreftelse på gjeninntredelse etter permisjon - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker (uten mottaker)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Bekrefter at den ansatte har møtt på arbeid
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.3 tiltredelsebekr.docx

Merknad til saksbehanding

Personalkonsulent tar kontakt med kontorsjef i god tid før planlagt gjenninntredelse. Ber spesielt om informasjon knyttet til endringer av stillingsprosent og kontering. Dersom det er endringer gjøres nødvendig saksbehandling.

Dersom lønnsgruppen ikke mottar bekreftelse på tiltredelse iverksettes ikke lønnsutbetaling.
Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 18. apr. 2011 11:14 - Sist endret 22. juni 2017 14:54