Bekreftelse på tiltredelse

Type X
Tittel i ePhorte Bekreftelse på tiltredelse - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Bekrefter overfor personalkonsulenten at den ansatte har møtt på arbeid.
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.3 tiltredelsebekr.docx

Merknad til saksbehanding

Dersom lønnsgruppen ikke mottar bekreftelse på tiltredelse, iverksettes ikke lønnsutbetaling.

Se forøvrig informasjon som trengs til HR-portalen. Bruk veiledning på sidene for Arbeidsplaner

Kontroll i SAPUiO
  • Infotype 2001 (se at "midl stopp lønn" er fjernet)
  • Infotype 0001 (hvis vedkommende er ny ved UiO og tilsettes fra 1. i måneden)

 

Publisert 9. juli 2012 11:05 - Sist endret 12. sep. 2018 13:33