Beregning av foreldrepermisjon

Type Y
Tittel i ePhorte Beregning av foreldrepermisjon
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet Kalkulator (excel)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 18. apr. 2011 13:29 - Sist endret 5. mars 2018 16:47