Dobbeltbestilling

Type U
Tittel i ePhorte Dobbeltbestilling: tittel skal inneholde begge bestillingene. Eks.:

Foreldrepermisjon dd.mm.åååå-dd.mm.åååå + forlenget tilsetting dd.mm.åååå

Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

Kombinasjon av standardtekstene for de to bestillingene

Merknad til saksbehanding Rutine for dobbeltbestilling
Kontroll i SAPUiO

 

Publisert 19. apr. 2011 15:49 - Sist endret 23. mai 2017 14:25