Endring av navn

Type I
Tittel i ePhorte Endring av navn
Avsender Ansatt
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Ansatt sender inn melding om navneendring fra Skatteetaten (skatteetaten.no)
Kontroll i SAPUiO Infotype 0002

 

Publisert 9. juli 2012 13:57 - Sist endret 13. jan. 2016 09:37