Melding om redusert ferie

Type N/X
Tittel i ePhorte Melding om redusert ferie åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet Skjema (odt) – engelsk (odt)
Merknad til saksbehanding

Mottas skjemaet fysisk signert, scannes det inn som N-notat og legges ufordelt til leder i ePhorte som videreformidler skjemaet til personalkonsulenten.
Skjemaet kan også fylles ut elektronisk og sendes på e-post til personalkonsulenten. Personalkonsulenten legger da skjemaet i ePhorte og sender det på enkel godkjenning til leder.

Mer om rett og plikt til å avvikle ferie.

Kontroll i SAPUiO Infotype 2006

 

Publisert 30. apr. 2012 09:47 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23