Foreldrepermisjon for timelønnede

Type U
Tittel i ePhorte Foreldrepermisjon - timelønnet - 80 %/100 % - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

2.2 foreldrepermisjon.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Merknad til saksbehanding

I tittelen oppgis om det er 100 eller 80 % dekning, samt startdato for permisjonen.

Det skal fremkomme i brevet at dette gjelder en bilagslønnet. I slike saker skal det beregnes et gjennomsnittlig lønnsgrunnlag som vil danne refusjonskravet til NAV og vise til opptjent rett til lønn. Fraværsgruppen sender epost til personalkonsulent for innhenting av dokumentasjon for beregning av lønnsgrunnlag. Se rutinebeskrivelse (pdf).

Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 19. mars 2014 16:44 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23