Foreldrepermisjon - korrigering

Type U
Tittel i ePhorte Korrigert foreldrepermisjon - 80 %/100 %
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

2.3foreldrepermisjon-korrigert.doc

Ev. engelske versjoner

Merknad til saksbehanding Permisjonen må kun korrigeres dersom mor føder før termin. Oppgi dekningsprosent i tittel
Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 18. apr. 2011 14:03 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23