Forhåndsvarsel om oppsigelse

Type U
Tittel i ePhorte Forhåndsvarsel om oppsigelse
Avsender Leder/personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel  Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
  • Skriver brev og sender det på elektronisk godkjenning til leder
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + standardtekst 3.8-forhandsvarsel-oppsigelse-eksternfinansiering.docx
Merknad til saksbehandling  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 5. sep. 2017 16:33 - Sist endret 5. okt. 2017 16:00