Forlenget midlertidig tilsetting med ny arbeidsavtale

Type U
Tittel i ePhorte Forlenget midlertidig tilsetting med ny arbeidsavtale- dd.mm.åååå-dd.mm.åååå - (type endring (f.eks. endret stillingsprosent))
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjennes/signeres ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
  • Skriver brev (endring som  gjør at ny arbeidsavtale er påkrevd skrives inn) og sender det på elektronisk godkjenning til BDM. Sender ut tilbud til ansatt når dette er godkjent og arbeidsavtalen er signert

  • NB! Tittel i arbeidskontrakt skal være "Forlenget midlertidig tilsetting med ny arbeidsavtale"

  • Oversender til lønnsgruppen

Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.4.3forlengelse-nyavtale.doc

Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding
  • Det legges IKKE ved vedlegg til arbeidsavtale.

  • Dato forlengelsen gjelder for går frem av både brevet og arbeidsavtalen. Ved å signere og returnere arbeidsavtalen takker den ansatte ja til forlengelsen.

  • Samtidig som brevet vedlagt arbeidsavtale sendes til den ansatte, oversendes det på dokumentflyt til lønnsgruppen. Lønnsgruppen legger inn forlengelsen, men iverksetter ikke lønn før den signerte arbeidsavtalen oversendes.

  • Det er ikke nødvendig å sende tiltredelsesbekreftelse ved forlengelse med ny arbeidsavtale.

Kontroll i SAPUiO

Vedlegg

 

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Arbeidsavtale

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.2.1arbeidsavtale-tekn-adm.doc
1.2.2arbeidsavtale-vit.doc
1.2.3arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

 

Publisert 18. apr. 2011 11:07 - Sist endret 14. feb. 2018 11:27