Forlenget midlertidig tilsetting - stipendiater

Type U
Tittel i ePhorte Forlenget midlertidig tilsetting - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.4.2 forskyving-stip.docx

Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding

Gjelder både ved svar på søknad fra stipendiaten, ved lov- og avtalefestede permisjoner og ved tillegg i stipendperiode pga. styreverv ved fakultetet osv.

Når stipendiat- eller postdoktorperioden forskyves fortløpende forskyves den dag for dag uavhengige av hvilken ukedag siste tilsettingsdag faller på. Ved utsending av varsel om fratredelse sørger personalkonsulent for at siste tilsettingsdag settes til en dag som etterfølges av en vanlig arbeidsdag dersom siste tilsettingsdag ikke er siste dag i måneden.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 19. apr. 2011 15:56 - Sist endret 14. nov. 2017 10:31