Forlenget midlertidig tilsetting

Type U
Tittel i ePhorte Forlenget midlertidig tilsetting - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet
  • ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil
    1.4.1 forlengelse.doc
    Ev. engelsk/nynorsk versjon
  • Forlengelseskalkulator (krever pålogging)
  • Forlengelseskalkulator (krever pålogging) - med fra- og til-dato på foreldrepermisjon, betaversjon
Merknad til saksbehanding

NB! Dersom det gis forlengelse til noen som er ansatt etter statsansattelovens bestemmelser må rutinen for forlengelse med ny avtale brukes.

Ved forlengelser må det alltid vurderes om det fortsatt foreligger grunnlag for midlertidig tilsetting.

Merk at midlertidig tilsetting med hjemmel i statsansatteloven § 9 e (uforutsett behov) aldri kan forlenges ut over seks måneder.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 20. apr. 2011 10:58 - Sist endret 17. nov. 2017 10:39