Forlenget midlertidig tilsetting

Type U
Tittel i ePhorte Forlenget midlertidig tilsetting - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet
Merknad til saksbehanding

NB! Dersom det gis forlengelse til noen som er ansatt etter tjenestemannslovens bestemmelser må rutinen for forlengelse med ny avtale brukes.

Ved forlengelser må det alltid vurderes om det fortsatt foreligger grunnlag for midlertidig tilsetting.

Merk at midlertidig tilsetting med hjemmel i statsansatteloven § 9 e (uforutsett behov) aldri kan forlenges ut over seks måneder.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 20. apr. 2011 10:58 - Sist endret 23. mars 2018 09:08