Fratredelse

Type U
Tittel i ePhorte Fratredelse - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

3.1 fratredelse.docx
3.2 fratredelse-pensjon-afp.docx
3.7 fratredelsesskjema.docx

Ev. engelsk/nynorsk versjon

 

 

Dato skal være siste tilsettingsdag.
Kontroll i SAPUiO Infotype 0001
   
 

 

 

 

Publisert 19. apr. 2011 14:13 - Sist endret 5. sep. 2017 08:57