Informasjon om kronetillegg for midlertidige tilleggsoppdrag

Type U
Tittel i ePhorte Informasjon om kronetillegg - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender AP - Avdeling for personalstøtte
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent 
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding

Personaldirektøren godkjenner i ePhorte.

Enhet settes som kopimottaker.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0008

 

Publisert 20. apr. 2011 09:53 - Sist endret 22. aug. 2018 12:08