Melding om dødsfall

Type X
Tittel i ePhorte Melding om dødsfall
Avsender Personalkonsulent
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

Oversender til lønnsgruppen

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

3.5 melding-dødsfall.doc

Merknad til saksbehanding Leder med BDM fyller ut og signerer fratredelsesskjema, som sendes til Seksjon for lønn på vanlig måte.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 15. juni 2015 09:57 - Sist endret 5. sep. 2017 08:58