Melding om vedtak

Type U
Tittel i ePhorte Melding om vedtak
Avsender Leder/personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel  Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling Brevet bør sendes rekommandert eller overleveres personlig.
Kontroll i SAPUiO  N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Protokoll fra møte dd.mm.åååå Hvordan lage vedlegg i ePhorte
Publisert 5. sep. 2017 16:45 - Sist endret 5. sep. 2017 16:45