Offer of temporary employment

Type U
Tittel i ePhorte Offer of temporary employment
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner. Signerer avtalen og vedlegg til arbeidsavtale før tilbudet sendes ut.
  • Godkjennes/signeres ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
  • Skriver tilbud og sender til BDM for enkel godkjenning.
  • Sender ut tilbud til ansatt via vanlig post når dette er godkjent og arbeidsavtalen med vedlegg er signert. Legg ved vedlegg til arbeidsavtale.
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.1 tilbudsbrev.doc
Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding

Tilbudsbrevet skal bare ligge på personalmappen i de tilfellene der det er tilsetting uten forutgående kunngjøring. Ved tilsetting etter kunngjøring ligger brevet på tilsettingssaken. Se rutiner for tilsettingssaker. Merk: Tekst i grønt gjelder bare arbeidsavtale for Marie Curie kontrakter.

Se også informasjon om mottak av internasjonale forskere.

Ved tilsetting av  utenlandske arbeidstagere kan et informasjonsskriv (pdf) med kortfattet informasjon om viktigeste tingene å huske på når man skal flytte til Norge legges ved avtalen eller sendes på e-post.

Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Arbeidsavtale

Ved tilsettting hvor stillingskode er i lønnsramme, vær oppmerksom på å påføre hvilken lønnsramme stillingen hører til, samt lønnsalternativ.

Ved midlertidig tilsetting der første tilsettingsdag ikke er avklart er det viktig at det kommer klart frem av avtalen for hvor lang tid fra første tilsettingsdag tilsettingen gjelder.

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.2.1 arbeidsavtale-tekn-adm.doc
1.2.2 arbeidsavtale-vit.doc
1.2.3 arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Vedlegg til arbeidsavtale

Vedlegg til arbeidsavtaleskjema
Vær oppmerksom på å fylle inn relevant informasjon for HR-portalen i vedlegget til arbeidsavtalen før tilbudet sendes ut.

Dersom den ansatte ikke har norsk personnummer må de oppgi passnummer på vedlegget.

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

vedlegg-arbeidsavtale.docx
 
V Kontoopplysninger utland Dersom den ansatte ønsker å få lønn utbetalt til utenlandsk bankkonto før vedkommende har fått norsk bankkonto må skjemaet Account information - payments abroad legges ved. Det vil da trekkes 50 % skatt fram til de leverer skattekort.
V UDI Offer of Employment

Gjelder kun for ansatte uten arbeids- og oppholdstillatelse og med statsborgerskap utenfor EU/EØS
Offer of employmentskjema (udi.no, pdf) sendes ut når startdato er bestemt. Dokumentasjon (utskrift) av org.nr (971 035 854 ) fra Brønnøysundregistrene (brreg.no) må legges ved.

 

Publisert 16. mai 2012 14:36 - Sist endret 22. juni 2017 13:04