Offer of (temporary) employment

Type U
Tittel i ePhorte Offer of (temporary) employment
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Kontorsjef/leder har ansvaret for dialog om lønn med søkeren og videreformidler informasjonen til personalkonsulent
  • Godkjenner, ev. godkjennes/signeres tilbudet av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
  • Skriver tilbud og sender til BDM for enkel godkjenning.
  • Sender ut tilbud til ansatt via vanlig post når dette er godkjent og arbeidsavtalen med vedlegg er signert.

For enheter som følger ny ordning med ISMO:

  • Ved nytilsetting skal tilbudet oversendes på flyt til AP ISMO. Se egen veiledning for flyt til AP ISMO.
  • Epostadresse til den som skal ansettes må skrives inn i kommentarfeltet på flyten, slik at ISMO kan ta kontakt med vedkommende.
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.1 tilbudsbrev.doc
Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding

Tilbudsbrevet skal bare ligge på personalmappen i de tilfellene der det er tilsetting uten forutgående kunngjøring. Ved tilsetting etter kunngjøring ligger brevet på tilsettingssaken. Se rutiner for tilsettingssaker.

Merk: Tekst i grønt gjelder bare arbeidsavtale for Marie Curie kontrakter.

Se også informasjon om mottak av nyansatte og gjester fra utlandet.

Arbeidstakere fra utlandet skal få beskjed om å følge forberedelsesinstruksjonene på ISMO-nettsiden Before arrival.

Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Arbeidsavtale

Ved tilsetting hvor stillingskode er i lønnsramme, vær oppmerksom på å påføre hvilken lønnsramme stillingen hører til, samt lønnsalternativ.

Ved midlertidig tilsetting der første tilsettingsdag ikke er avklart er det viktig at det kommer klart frem av avtalen for hvor lang tid fra første tilsettingsdag tilsettingen gjelder.

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.2.1 arbeidsavtale-tekn-adm.doc
1.2.2 arbeidsavtale-vit.doc
1.2.3 arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Vedlegg til arbeidsavtale

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

vedlegg-arbeidsavtale.docx

 

Vær oppmerksom på å fylle inn relevant informasjon for HR-portalen i vedlegget til arbeidsavtalen før tilbudet sendes ut.

Dersom den ansatte ikke har norsk personnummer, må de oppgi passnummer på vedlegget.

V Kontoopplysninger utland Dersom den ansatte ønsker å få lønn utbetalt til utenlandsk bankkonto før vedkommende har fått norsk bankkonto må skjemaet Account information - Payments Abroad (pdf) legges ved. Det vil da trekkes 50 % skatt fram til de leverer skattekort.
V UDI Offer of Employment

Gjelder kun for ansatte uten arbeids- og oppholdstillatelse og med statsborgerskap utenfor EU/EØS:

 

Publisert 16. mai 2012 14:36 - Sist endret 3. sep. 2018 12:39