Oppfølgingsplan

Type U
Tittel i ePhorte Oppfølgingsplan
Avsender Enhet
Mottaker Sykmelder (uke 4 og 9)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef Leders ansvar for oppfølging av sykefravær
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet Oppfølgingsplan ved sykemelding - NAV 25-02.01 (nav.no)
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 18. apr. 2011 14:39 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23