Skjema for kommunikasjonsmidler (EK-tjenester)

Type X
Tittel i ePhorte Skjema for kommunikasjonsmidler
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet Regelverk og skjema
Merknad til saksbehanding Saksbehandler/innkjøper fyller ut skjema og sender til personalkonsulent på e-post
Kontroll i SAPUiO Infotype 0014

 

Publisert 9. juli 2012 14:46 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23