Skjema for kronetillegg for midlertidige tilleggsoppdrag

Type N
Tittel i ePhorte Skjema for kronetillegg for midlertidige tilleggsoppdrag
Avsender Personalkonsulent
Mottaker EIA - Enhet for intern administrasjon
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent 
  • Fyller ut skjema og sender det på elektronisk godkjenning til BDM
Standardtekst/annet Skjema for kronetillegg (Word)
Merknad til saksbehanding

EIA sender skjemaet til tjenestemannsorganisasjonene, som gis tre dagers frist til å kreve forhandlinger.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 16:28 - Sist endret 22. aug. 2018 12:02