Søknad om endring av foreldrepermisjon

Type I
Tittel i ePhorte Søknad om endring av foreldrepermisjon
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Vedtak fra NAV

Forutsetter vedtak fra NAV på at de godkjenner endringen. Vedtak fra NAV må derfor vedlegges søknad om endring.

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

 

Publisert 18. apr. 2011 14:05 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23