Søknad og CV i personalmappen

Type X
Tittel i ePhorte Søknad og CV
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Ved midlertidig tilsetting uten kunngjøring sender CV-en til personalkonsulent sammen med anmodning, se rutinen.
Personalkonsulent
  • Legger søknad og CV-en i personalmappen.
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Ved tilsetting etter kunngjøring.
Kontroll i SAPUiO  N/A

 

Publisert 18. sep. 2013 09:34 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23