Stedfortredergodtgjørelse

Type X
Tittel i ePhorte Stedfortredergodtgjørelse
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet Skjema (word)
Merknad til saksbehanding Se mer informasjon om stedfortredertjeneste og HR-portalen her.
Kontroll i SAPUiO Infotype 0014

 

Publisert 20. apr. 2011 09:59 - Sist endret 8. des. 2015 17:12