Svar på søknad om endring av foreldrepermisjon

Type U
Tittel i ePhorte Svar på søknad om endring av foreldrepermisjon - 80 %/100 %
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

2.3 foreldrepermisjon-korrigert.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Merknad til saksbehanding Oppgi dekningsprosent i tittel
Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 18. apr. 2011 14:08 - Sist endret 22. juni 2017 14:58