Svar på søknad om læreplass

 

Type U
Tittel i ePhorte Svar på søknad om læreplass
Avsender EIA - Enhet for intern administrasjon
Mottaker Søker
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Brevet legges på personalmappe med kopi til enhet
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 20. apr. 2011 10:50 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23