Tilbud om midlertidig tilsetting

Type U
Tittel i ePhorte Tilbud om midlertidig tilsetting
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Leder har ansvaret for dialog om lønn med søkeren. Fagforeningstilhørighet kan avklares etter at den ansatte har takket ja til stilling. Kontorsjef/leder videreformidler informasjonen til personalkonsulent

  • Godkjenner. Signerer avtalen og vedlegg til arbeidsavtale før tilbudet sendes ut

  • Godkjennes/signeres ev. av instituttleder/dekan/direktør osv

Personalkonsulent
  • Skriver tilbud og sender til BDM for enkel godkjenning

  • Sender ut tilbud til ansatt via vanlig post når dette er godkjent i ephorte, og arbeidsavtalen samt vedleggsskjema er signert. Vær oppmerksom på å fylle inn relevant informasjon for HR-portalen i vedlegget til arbeidsavtalen før tilbudet sendes ut.

Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.1 tilbudsbrev.doc
Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding Tilbudsbrevet skal bare ligge på personalmappen i de tilfellene der det er tilsetting uten forutgående kunngjøring. Ved tilsetting etter kunngjøring ligger tilbudsbrevet på tilsettingssaken.
Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

 

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Arbeidsavtale

Ved tilsetting hvor stillingskode er i lønnsramme, vær oppmerksom på å påføre hvilken lønnsramme stillingen hører til, samt lønnsalternativ.

Ved midlertidig tilsetting der første tilsettingsdag ikke er avklart er det viktig at det kommer klart frem av avtalen for hvor lang tid fra første tilsettingsdag tilsettingen gjelder.

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.2.1 arbeidsavtale-tekn-adm.doc
1.2.2 arbeidsavtale-vit.doc
1.2.3 arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Vedlegg til arbeidsavtale

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

vedlegg-arbeidsavtale.docx

 

Publisert 9. juli 2012 15:49 - Sist endret 13. okt. 2017 11:04