Vedtak om arbeidsavklaringspenger

Type I
Tittel i ePhorte Vedtak om arbeidsavklaringspenger
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 12:47 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23