Melding om HMS-avvik

Type N
Tittel i ePhorte Melding om HMS-avvik
Avsender Enhet
Mottaker HMS
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet Nettskjema om HMS-avvik
Merknad til saksbehanding Prosedyre for håndtering av HMS-avvik ligger på de sentrale HMS-nettsidene
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 20. apr. 2011 10:53 - Sist endret 17. juni 2016 12:44