Nettverk for personalkonsulenter (PK-nettverket)

Nettverket er en forpliktende arena for informasjon, opplæring og kollegaveiledning for personalkonsulenter/-rådgivere og andre fagpersoner innenfor personalområdet, se mandat.

Møter

  • Nettverket møtes 4-6 ganger i året, se møtekalender i høyremargen.
  • Koordinator for personalrutineforvaltningen innkaller til møtene og skriver referat.
  • Avdeling for personalstøtte leder møtene.
  • Avdeling for personalstøtte og Seksjon for lønn har ansvar for å bringe inn relevante fagtema.
  • Deltakerne stiller som representanter for sin enhet. De skal stille forberedt i saker som gjennomgås og er ansvarlige for at relevant informasjon som f.eks. endringer av policy, rutiner eller regelverksendringer blir bragt tilbake til enhetene.
  • Alle tema som ønskes diskutert av deltakere i nettverket skal være forankret i egen enhet og innsendt på forhånd til personalrutiner@admin.uio.no som forslag til agendapunkt.

Bli medlem

Alle fagpersoner innenfor personalområdet er velkommen på nettverksmøter. Møteinnkallinger og annen faglig relevant informasjon sendes ut gjennom en felles e-postliste: personalkonsulenter@admin.uio.no

Meld deg på e-postlisten

Innspill

Har du forslag til temaer som bør tas opp i nettverket, spørsmål eller andre innspill, send e-post til personalrutiner@admin.uio.no.
 

Publisert 13. mai 2015 11:10 - Sist endret 29. jan. 2016 13:42